A A A
Wykres

W 2017 r. na zadania inwestycyjne przeznaczono w budżecie Gminy Słomniki ponad 9 mln zł –  najwięcej od 2010 roku, kiedy budowano pasywną halę sportową w Słomnikach.

Najliczniejszą  grupę stanowią zadania drogowe – remonty jezdni, budowa chodników i placów manewrowych.  Będą także kolejne remonty budynków użyteczności publicznej oraz kontynuowane inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Najważniejsze działania drogowe

Przebudowa dróg gminnych:

 • W Miłocicach koło źródełka przez most
 • W Muniakowicach koło remizy
 • W Niedźwiedziu od starej remizy
 • W Trątnowicach przez wąwóz
 • W Słomnikach, ul. 3 maja
 • W Zagajach Smrokowskich nr ew. 559/2
 • W Wężerowie Górnym droga boczna
 • W Januszowicach drogi nr ew. 421/12, 473/10, 431/11 i 473/11
 • W Słomnikach, ul. Niecała boczna
 • Parking przy OSP Kacice
 • Budowa parkingu w Kacicach

Przebudowa dróg rolniczych

 • Orłów – Smroków
 • Polanowice nr ew. 294

  Wykres

Remont chodników na ulicach

 • Słomniki, ul. Wyspiańskiego
 • Słomniki, ul. Kasprowicza
 • Słomniki, ul. Rydla
 • Słomniki, ul. Mickiewicza

Drogi powiatowe:

Budowa drogi kocmyrzowskiej Słomniki – Kocmyrzów

Drogi wojewódzkie:

Budowa chodnika w Wesołej

Najważniejsze inwestycje kubaturowe:

 • Kontynuowanie budowy nowego ośrodka zdrowia w Słomnikach
 • Termomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach przy ul. Kościuszki
 • Remont budynku OSP Prandocin
 • Remont budynku komunalnego w Ratajowie

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji w Słomnikach przy ul. Bema
 • Budowa przepompowni w Polanowicach
 • Remont ujęcia wody w Kępie i zbiornika wodnego w Trątnowicach

Inne plany inwestycyjne oraz projekty  kontynuowane w 2017 roku

 • Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (promenady, kąpieliska w Januszowicach).
 • Zlecono wykonanie projektu przebudowy boiska asfaltowego przy Szkole w Kacicach
 • Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole w Waganowicach
 • Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych świetlicy w Orłowie i w Zaborzu.
 • Zlecono przygotowanie dokumentacji na parkingi przy PKP Niedźwiedź, Słomniki Miasto i Słomniki
 • Opracowanie operatów wodno-prawnych celem uzyskania decyzji wodno-prawnych dla 6 wylotów odprowadzających wody deszczowe do koryta Szreniawy z terenu miasta Słomniki
 • Wykonano dokumentacje projektową przebudowy placu targowego przy ulicy 3 Maja
 • Wykonano projekt budowy lodowiska syntetycznego w Słomnikach