A A A
Drogi w gminie

Krótki przegląd inwestycji drogowych w naszej gminie, które są realizowane w ostatnich miesiącach.

Most w Miłocicach

Most i teren wokół niego zostały gruntownie odmienione; jest on dostępny dla kierowców.

Parking przy stacji Słomniki

Place parkingowe przy dworcu PKP na ul. Kolejowej w Słomnikach oraz przy peronie PKP w Smrokowie są już dostępne dla kierowców.

Remontowane drogi

Przegląd drogowych inwestycji.

Trwa procedura sprawdzania dokumentów przetargowych na remont i przebudowę następujących dróg gminnych:

Parking przy stacji Słomniki

Powstaje parking przy peronie kolejowym w Smrokowie. Place postojowe w Niedźwiedziu i Słomnikach także poddane zostały zabiegom, mającym na celu ich utwardzenie oraz oczyszczenie.