A A A
Ciągnik z pługiem

Po pojazdach asenizacyjnych do wywozu nieczystości to kolejny ważny zakup.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach zakupił nowy ciągnik z pługiem do odśnieżania ulic oraz posypywarkę samozaładowczą.

Ciągnik dodatkowo będzie wykorzystany do wszelkich prac komunalnych na terenie gminy Słomniki m.in. do koszenia trawy, zamiatania ulic.

Ulica Kolejowa

Ulica Kolejowa w Słomnikach zyskała nową nawierzchnię, wyremontowano także chodniki, dzięki którym bezpiecznie można dojść do peronu kolejowego.

Most w Miłocicach

Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową na remont trzech mostów – dwóch w Miłocicach i jednego w Smrokowie.

Wóz strażacki

W samochodzie została przebudowana i powiększona kabina, dzięki czemu może on służyć jako główny pojazd w akcjach.

Samochód marki Mercedes został przekarosowany. Wcześniej był wozem pomocniczym, ponieważ mógł przewozić tylko 3 strażaków. Po przebudowie może służyć w interwencjach jako samodzielna jednostka, ponieważ przystosowany został do przewozu 7 strażaków.

Nowe drogi

Trwają prace na wielu odcinkach dróg w naszej gminie. W październiku kilka z nich zostało udostępnionych dla kierowców.

Są to droga o długości 125 mb, przy ul. Świerczewskiego, przy bloku nr 10 w Słomnikach, droga o długości 105 mb, przy ul. Bema także w Słomnikach i droga o długości 375 mb Brończyce – Kępa.