A A A
Gaz ziemny

Polska Spółka Gazownictwa opracowała wstępną koncepcje gazyfikacji dla gminy Słomniki.

Droga przez SAG

Kierowcy korzystają już z nowej drogi w Wężerowie, która przecina Strefę Aktywności Gospodarczej. Droga, jak również zakończona budowa wodociągu, podnosi atrakcyjność inwestycyjną terenów dla przedsiębiorców w Strefie Aktywności Gospodarczej w Wężerowie.

Choinka

Na drodze powiatowej nr 1261K w miejscowości Prandocin wybudowano wygodny chodnik, który przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pieszych jak i kierowców.

Wiata

W Wężerowie i Zagajach Smrokowskich zamontowano nowe wiaty przystankowe.

Droga

Kolejne odcinku dróg w naszej gminie przeszły modernizację; tym razem jest to droga nr 2141 K w Kacicach oraz 2142 w Januszowicach.