A A A
Wóz strażacki

Gmina Słomniki zakupiła nowy samochód pożarniczy typu lekkiego dla OSP Niedźwiedź. Samochód został dofinasowany ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2018.

Przekazanie promesy

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał ze środków PROW dofinansowanie na budowę oczekiwanej przez mieszkańców świetlicy wiejskiej w Zaborzu.

Boisko w Kacicach

Mieszkańcy Kacic mają do swojej dyspozycji nowoczesne boisko sportowe, które powstało przy kompleksie szkolnym.

Parking

Powstał nowy parking przy kościele w Niedźwiedziu z chodnikiem w kostce brukowej.

Droga

Zakończył się remont dróg w Prandocinie Iłach oraz Januszowicach, dzięki przeprowadzonym pracom jest bezpieczniej i bardziej komfortowo dla kierowców tamtędy podróżujących.