A A A
 
Wymagane dokumenty

Wniosek podatnika w przypadku kiedy sprawa rozpatrywana jest na wniosek podatnika

Opłaty

Opłata skarbowa: Nie

Przewidywany termin załatwienia sprawy Do 60 dni
Uwagi: brak uwag
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy

Nr pokoju: 12
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 112
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Tryb odwoławczy Od postępowania zakończonego postanowieniem odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
Uwagi

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/postanowienie-w-sprawie-przeksiegowania-nadplaty-z-tytulu-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-osob-prawnych

Oznaczenie karty  

Aktualizacja 6 marca 2018

Logo RPO