A A A
Wymagane dokumenty 1.    Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
2.    Decyzja przydziału mieszkania lub umowa najmu 
Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.
Koszty:
1)    cena sprzedaży nieruchomości ustalona w operacie szacunkowym
2)    sporządzenia aktu notarialnego, sporządzenia operatu szacunkowego, sądowe
Przewidywany termin załatwienia sprawy około 6 miesięcy
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Halina Bujak, Aleksander Łapiński
Nr pokoju: 8 lub 9
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108 lub 109
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust. 1, 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518)
- art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
- Uchwała nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Słomniki
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.
Oznaczenie karty SG.0143.12.2014 

Aktualizacja  29 maja 2014