A A A
Wymagane dokumenty 1.       Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków odpłatnego przejęcia planowanych do budowy urządzeń wodociągowych przez Gminę Słomniki
Opłaty brak opłat za rozpatrzenie wniosku
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 60 dni od dnia doręczenia wnioski
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
Uwagi

Wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gminę Słomniki wraz z załącznikami

Oznaczenie karty  

Aktualizacja 29.07.2020