A A A
Wymagane dokumenty 1. Wniosek 
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 17,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 7 dni 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
Uwagi Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,  
Oznaczenie karty SG.0143.29.2014 

Aktualizacja 29 maja 2014