A A A
Roboty drogowe

Utrudnienia na drogach powiatowych w Januszowicach, Kacicach i na ul. Okrzei w Słomnikach.

Herb gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza rozpoczęcie naboru członków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki, dla wdrożenia Programu Rewitalizacji Gminy Słomniki na lata 2016-2021.

Herb gminy

W dniu 17.09.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach zostały przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

Herb gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.

Herb gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.