A A A
Śnieg na dachu

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu.

Godło Polski. Wojewoda Małopolski

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie i remoncie wewnętrznych linii kablowych 15kV i 0,4kV oraz oświetlenia zewnętrznego, montażu kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 630kVA i montażu agregatu prądotwórczego wraz z budową systemu monitoringu energetycznego oraz rozbiórce budynku agregatu prądotwórczego nr 40 na terenie składu Niedźwiedź, dz. nr 314/5, 314/10, obr. 16 Ratajów, j. ew. Słomniki.

Pomoc prawna on-line

Zachęcamy do obejrzenia wykładów opracowanych w ramach edukacji prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 493, o pow. 0,1432 ha położona w Słomnikach.

Polowanie

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jarząbek" w sezonie 2020/2021