A A A
Kierunek praca

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu  „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Słomniki oraz Statutu Osiedla Słomniki.

Polowanie

Zarząd Koła Łowieckiego Kormoran w Krakowie zawiadamia o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 27 stycznia 2019 roku.

Polowanie

Zarząd Koła Łowieckiego "SOSNÓWKA" w Krakowie informuje, że z organizacją polowań tzw. wielkoobszarowych, polowania te odbędą się w dniu 26 i 27.01.2019 r na terenie obwodu łowieckiego nr 16.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony najem na okres 5 lat lokal handlowo – usługowy