A A A
Herb Gminy

Postanowienie o sprostowaniu w treści decyzji Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20.05.2013 znak RIiR 6220.06.2011 dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepławką dla ryb na terenie działek nr ewid. 2/3, 346/2, 346/1, 5, 347 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawa w km 43+960 zlokalizowanym we wsi Czechy, gmina Słomniki”, oraz w treści  załącznika nr 1, charakterystyki przedsięwzięcia do decyzji Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20.05.2013.znak: RIiR 6220.06.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Załączniki:
Pobierz plik (postanowienie_o_sprostowaniu_decyzji.pdf)Postanowienie o sprostowaniu decyzji[ ]357 kB2017-07-16 16:39