A A A
Herb Gminy

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki. Zmianą objęty jest obszar określony Uchwałą nr XXIV/290/17

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie_005_2017.pdf)Zmiana planu[ ]113 kB2017-08-03 10:18
Pobierz plik (ogloszenie_004_2017.pdf)Zmiana studium[ ]112 kB2017-08-03 10:17