A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  - działka nr 126/1 o pow. 16m2 w Muniakowicach w celu naukowo – badawczym wód podziemnych (na rzecz obecnego dzierżawcy).

Słomniki 13.10.2017r..