A A A
Herb Gminy Słomniki

Informuje się, że na dzień 12.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Prandocin.

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 2 osoby

Liczba przystępujących do przetargu – 1 osoba

Liczba dopuszczonych do przetargu – 1 osoba

Rozstrzygnięcie -  sprzedaż mieszkania

Cena wywoławcza - 31 335,00 zł

Cena osiągnięta – 31 650,00zł

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 12.03.2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 12.03.2018r.