A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Budowa biogazowni rolniczej w Wężerowie o mocy 1MW” na działce 600/27 w miejscowości Wężerów Gmina Słomniki

Więcej