A A A
Herb gminy

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek (nr 368/8 i 371/7), (nr 368/7 i nr 371/6),  (nr 375/2, nr 376/2, nr 379/18, nr 380/18, nr 381/17) położonych w mieście Słomniki.