A A A
Herb gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • lokal handlowo–usługowy nr 8a przy ul. Słonecznej 8a na okres 5 lat
  • działka nr 373/4 o pow. 0,0475 ha przy ul. Kościuszki

Niniejszy wykaz będzie znajdował się na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni.

Słomniki, 01.08.2018r.