A A A
Herb gminy

W dniu 17.09.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach zostały przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

I przetarg

  • działki nr 368/8 o pow. 0,0524 ha
  • działki nr 371/7 o pow. 0,0291 ha

położonych w mieście Słomniki, sprzedawanych jako jeden kompleks

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 3osoby
Liczba przystępujących do przetargu – 3 osoby
Liczba dopuszczonych do przetargu - 3 osoby

Rozstrzygnięcie -  wynik negatywny

Cena wywoławcza – 82 152,00 zł

Cena osiągnięta -    -   zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 17.09.2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

II przetarg

  • działki nr 368/7 o pow. 0,0573 ha
  • działki nr 371/6 o pow. 0,0221 ha

położonych w mieście Słomniki, sprzedawanych jako jeden kompleks

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 4 osoby
Liczba przystępujących do przetargu – 3 osoby
Liczba dopuszczonych do przetargu - 3 osoby

Rozstrzygnięcie -  wynik negatywny

Cena wywoławcza – 80 035,00 zł

Cena osiągnięta –  -  zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 17.09.2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Słomniki 17.09.2018r.

Ogłoszenie przetargu: Przetarg na sprzedaż nieruchomości