A A A
Herb gminy

Informuje się, że na dzień 3.10.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:

  • działki nr 373/4 o pow. 0,0475 ha
  • lokal handlowo-usługowy nr 8 przy ul. Słonecznej

położonych w mieście Słomniki,

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 0 osoby

Liczba przystępujących do przetargu – 0 osoby

Liczba dopuszczonych do przetargu - 0 osoby

Rozstrzygnięcie -  wynik negatywny

Cena wywoławcza czynszu– dz. nr 373/4 – 100zł.

Cena osiągnięta – 0  zł.

Cena wywoławcza czynszu lokalu – 600zł.

Cena osiągnięta – 0 zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 3.10.2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 3.10.2018r.

Przetarg: Przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej

Przetarg: Przetarg na najem lokalu handlowo-usługowego