Drukuj
Herb gminy

Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) na lata 2019-2021”.

Więcej

Odsłony: 1653