A A A
Krajowy Zasób Nieruchomości

Program Mieszkanie Plus to rządowy projekt, który zakłada wybudowanie do 2030 roku przynajmniej miliona mieszkań. Główne założenia programu to wsparcie dla rodzin których nie stać na zakup własnego mieszkania, pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych.

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił Ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.