A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 26.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo-usługowego w mieście Słomniki

  • Liczba osób, które wpłaciły wadium – 0
  • Liczba przystępujących do przetargu –0
  • Liczba dopuszczonych do przetargu – 0

 

  • Rozstrzygnięcie -  negatywnie
  • Cena wywoławcza – 600,00zł
  • Cena osiągnięta -    0 zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 26.11.2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Słomniki 26.11.2018r.

Ogłoszenie o przetargu: Przetarg na najem lokalu handlowo-usługowego