A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 26.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- działki nr 372/6 o pow. 0,0235 ha położonej w mieście Słomniki

  • Liczba osób, które wpłaciły wadium – 1 osoba
  • Liczba przystępujących do przetargu – 1 osoba
  • Liczba dopuszczonych do przetargu – 1 osoba

 

  • Rozstrzygnięcie -  pozytywne
  • Cena wywoławcza – 11 987,00zł zł
  • Cena osiągnięta -    12 150,00zł. ( dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł) netto.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 26.11.2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Słomniki 26.11.2018r.

Ogłoszenie o przetargu: Przetarg na sprzedaż nieruchomości