A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 26.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 • działki nr 375/2 o pow. 0,1372 ha              
 • działki nr 379/18 o pow. 0,0752 ha
 • działki nr 376/2 o pow. 0,1216 ha          
 • działki nr 380/18 o pow. 0,0647 ha

położonych w mieście Słomniki, sprzedawanych jako jeden kompleks

 • Liczba osób, które wpłaciły wadium – 3 Firmy
 • Liczba przystępujących do przetargu – 3 Firmy
 • Liczba dopuszczonych do przetargu - 3 Firmy
  1. - Firma REM-BUD RISTO B. Łanecki, W. Maćkowski
  2. - Usługi Budowlane – Piotr Skulik
  3. - Firma Usługowo-Budowlana Grzegorz Kowal

 

 • Rozstrzygnięcie -  Przetarg wygrała firma Usługi Budowlane - Piotr Skulik 
 • Cena wywoławcza – 438 092,00 zł
 • Cena osiągnięta -    1 210 000,00zł. (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy) netto.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 26.11.2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Słomniki 26.11.2018r.

Ogłoszenie o przetargu: Przetarg na sprzedaż nieruchomości