A A A
Herb gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod garaże blaszaki (przedłużenie umów) położone w mieście Słomniki.

Słomniki 05.12.2018r