A A A
Herb Gminy

Informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod inne usługi medyczne (na rzecz obecnego najemcy).

Słomniki 08.01.2019 r.