A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Słomniki oraz Statutu Osiedla Słomniki.

Zmiana Statutów Sołectw

Zmiana Statutu Osiedla Słomniki