A A A
Policja

Policja prowadzi działania mające na celu ostrzeganie ludzi starszych przed oszustami  wyłudzającymi pieniądze metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.

Komisariat Policji w Słomnikach w piśmie nr PMR.5141.21.2019 skierowanym do Burmistrza Gminy Słomniki informuje, że dzielnicowy rejonu nr 2 –  na miejscowości Prandocin, Prandocin Iły, Prandocin Wysiołek, Muniakowice, Janikowice, Wężerów, Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Brończyce, Waganowice, Czechy, Kępa, Trątnowice – sierż. szt. Dawid Janus w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r. będzie prowadził działania priorytetowe pn. „Bezpieczny senior” dotyczące występujących zagrożeń, w tym oszustwom metoda na wnuczka, na policjanta itp. oraz ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców.