A A A
Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach na terenie gminy Słomniki w celu wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Rady Osiedla Słomniki.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_033_2019.pdf)Zarządzenie[ ]218 kB2019-02-22 19:27