A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii po uzupełnieniach i wyjaśnieniach do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa ogniowej cynkowni zanurzeniowej o wydajności 6 Mg/godzinę, na działce ewidencyjnej nr 600/34 w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki, powiat krakowski.”

 

Załączniki:
Pobierz plik (cynkownia.pdf)Obwieszczenie[ ]380 kB2019-03-29 14:01