A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro), został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 1289/2 o pow. 0,2903 ha  położona w mieście Słomniki.

Słomniki 16.05.2019r