A A A
Ostrzeżenie

Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U.z 2019 r. poz.796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na cały terytorium RP. Alarm obowiązywać będzie od dnia 23 maja 2019r. od godz.22.00 do dnia 27 maja 2019 do godz.16.00.


Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne mają za zadanie monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. Dlatego w przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.