Drukuj
Herb Gminy

Informujemy, że na dzień 15.07.2019r w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- działki nr 1289/2 o pow. 0,2903 ha położonej w mieście Słomniki,

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 5

Liczba przystępujących do przetargu – 5

Liczba dopuszczonych do przetargu – 5

Przystąpiło do przetargu  - 4

Rozstrzygnięcie -  osoba prywatna

Cena wywoławcza – 69 730,00 zł

Cena osiągnięta -  70 427,30zł. ( siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem zł 30/100) netto.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 15.07.2019r oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 15.07.2019r.

Ogłoszenie: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Odsłony: 1270