A A A
Małopolskie

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych trzy plus.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych 3+ tj. składających się z rodziców (opiekunów) i co najmniej trojga dzieci w wieku do 18. roku życia (lub 24., gdy się jeszcze uczą) – w tym przynajmniej jedno z nich musi uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, których dochód na osobę nie przekracza 684,00 zł (netto). Kwota wparcia w ramach projektu wyniesie jednorazowo dla każdego ucznia do 150 zł.

 

Urząd Miejski w Słomnikach zwraca się z prośbą do wszystkich osób zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki, spełniających powyższe kryteria i zainteresowanych uczestnictwem w projekcie o kontakt z Jackiem Reguckim z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Słomnikach – budynek Urzędu Miejskiego w Słomnikach, pokój 31, tel (12) 388-39-39.

21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu drugiej edycji projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych. Poniżej w załącznikach karta uczestnictwa i regulamin.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_uczestnictwa.doc)Deklaracja uczestnictwa[ ]50 kB2015-05-04 10:11
Pobierz plik (regulamin.pdf)Regulamin[ ]37 kB2015-05-04 10:11