A A A
OC

Informacja dla mieszkańców Gminy Słomniki o przeprowadzeniu treningu gminnego systemu alarmowania

Szanowni mieszkańcy !!!

Zgodnie z par. 10 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r., poz. 96) informuję, że w dniu 14 maja 2015r. od godziny 9.00 do 14.00 za pomocą syren alarmowych OSP zostanie ogłoszony na terenie gminy ćwiczebny sygnał alarmowy „alarm o skażeniach” (3-minutowy modulowany dźwięk, np. 9-15 sekund dźwięku, 3-5 sekund przerwy).

Ogłoszenie ćwiczebnego sygnału alarmowego „alarm o skażeniach” będzie przeprowadzone w ramach powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych po kryptonimem „NIEDŹWIEDŹ 2015”. Sygnał zostanie wygenerowany z remiz OSP w miejscowościach: Słomniki, Niedźwiedź, Trątnowice oraz Waganowice.

Odwołanie ćwiczebnego sygnału alarmowego „alarm o skażeniach” ogłoszone zostanie poprzez wygenerowanie 3-minutowego ciągłego dźwięku”