A A A
Herb Gminy

W dniu 12 maja 2015 r. w godz. 6,00 – 19,00 Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

 

Podczas treningu będą przekazywane droga radiową (zapasowy środek łączności – poczta elektroniczna) ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Ponadto będzie prowadzone ćwiczenie systemu alarmowania z użyciem akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe.

Na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie WB-I.647.16.2015 z dnia 30.04.2015 r. oraz pisma Starostwa Powiatowego w Krakowie ZK.5556.14.2015.PS z dnia 05.05.2015r.