A A A
Wojewoda Małopolski

Wojewoda Małopolski zawiadamia o korekcie tabel zawierających wykaz działek zajętych pod inwestycję: pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funk­cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infra­strukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego.