A A A
Ostrzeżenie

Burmistrz Gminy Miejskiej w Słomnikach informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 87 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) obowiązującego od dnia 26 czerwca 2020  r od godz. 00.01 do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 23.59

Drugi Stopień Alarmowy BRAVO-CRP wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Bądź czujny !

Wprowadzenie stopnia alarmowego oznacza, że administracja publiczna wykonywać będzie szereg zadań na rzecz ochrony ludności, infrastruktury, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa urzędu, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, gdyż wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP, dotyczy między innymi właśnie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej urzędów.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli.

Mieszkańców prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego oraz o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, jak na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione w miejscach publicznych pakunki, torby lub plecaki itp., pod numer alarmowy 112 lub 997.