A A A
Konsultacje

Powiat Krakowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”.

2 lipca 2020 roku Zarząd Powiatu Krakowskiego, uchwałą nr 173/2020, przyjął projekt Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”, celem skierowania go do konsultacji społecznych. Dokument ten przedstawia wizję, misję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań dotyczące rozwoju Powiatu Krakowskiego do 2030 roku.

Ważne jest, by realizacja strategii „Powiat Krakowski 2030” przyczyniała się do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju powiatu krakowskiego, wzmacniania więzi społecznych oraz poczucia dumy ze zmian zachodzących w Powiecie dzięki wspólnym wysiłkom.

Dlatego też tak istotne jest włącznie do pracy nad projektem Strategii jak najszerszego grona mieszkańców i partnerów społeczno-gospodarczych. Państwa wiedza, potrzeby i opinie będą miały znaczny wpływ na opracowanie dokumentu trafnie definiującego cele i działania ważne dla dalszego rozwoju naszego Powiatu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 10.07.2020 r.  –  6.09.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030” dostępne są na stronie BIP Powiatu Krakowskiego: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,337826,konsultacje.html

Źródło: powiat.krakow.pl