A A A
Herb Gminy

Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) na 2021 rok”.

 

Załączniki:
Pobierz plik (sprawozdanie.docx)Sprawozdanie z konsultacji[ ]17 kB2020-10-12 14:58