A A A
Herb Gminy

Informujemy, że na dzień 18.02.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych działek:

 

Miejscowość: Miłocice
Nr działek 185 i nr 186/1 pow. 0,5000 ha
Nr księgi wieczystej KR1S/00001821/5

Liczba osób dopuszczonych do przetargu  - dwie

Rozstrzygnięcie - pozytywne na kwotę 200,00zł.

Niniejsza informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 18.02.2016r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 18.02.2016r.