A A A
Herb Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Miejscowość: Słomniki
Nr księgi wieczyste: KR1S/00017999/8
Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny - Słomniki oś. Świerczewskiego 8/59
Powierzchnia użytkowa lokalu: 27,85 m2
Cena: 91 000 zł.

Wraz ze sprzedażą lokalu nabywca zostaje wieczystym użytkownikiem działki nr 390/8 w 2785/271101 cz. gruntu, za które zapłaci pierwszą opłatę w wysokości 88,35 zł oraz przez cały okres użytkowania będzie płacił roczne opłaty w wysokości 5,89. (niniejsza opłata może być aktualizowana).

Forma sprzedaży: w drodze bezprzetargowej – (nabywca - najemca lokalu).

Słomniki 17.02.2016r.