A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 24.02.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki:

 

Miejscowość: Słomniki

Nr działek 402/12 pow. około 35m2

Obciążenia - kiosk własności osoby trzeciej

Liczba osób dopuszczonych do przetargu  - jedna

Rozstrzygnięcie - pozytywne na kwotę 606,00zł.

Niniejsza informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 24.02.2016r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 25.02.2016r.