A A A
Rodzina 500+

Od 29 marca br. będzie można pobierać wnioski na świadczenie w ramach programu 500+. Będzie można je składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Słomnikach od 1 kwietnia br.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka w wieku do 18. roku życia:

 • na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu
 • na pierwsze lub jedyne dziecko: po spełnieniu kryterium dochodowego, wynoszącego 800 zł netto dochodu na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Gdzie pobrać wniosek o przyznanie świadczenia?

 • w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, na dzienniku podawczym GOPS-u (na parterze), w pokojach nr 28 i 21 (II piętro) w godz. pon. 9.00–17.00, wt.–pt. 7.30–15.30.

Co dołączyć do wniosku?

 • ksero dowodu osobistego osoby składającej wniosek,
 • skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci (z wyjątkiem osób, które pobierają zasiłek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach),
 • w przypadku zameldowania jednego z rodziców na terenie innej gminy zaświadczenie o nieubieganiu się w innej gminie o świadczenie wychowawcze,
 • dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 • wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, na dzienniku podawczym GOPS-u (na parterze), w pokojach nr 28 i 21 (II piętro) w godz. pon. 9.00–17.00, wt.–pt. 7.30–15.30.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

 • w przypadku wniosków złożonych w dniach 1.04-1.07.2016 świadczenie będzie przyznane na okres od kwietnia do września 2017 r. (ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia)
 • w przypadku wniosków złożonych po 1.07.2016 będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek, jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 1.04–1.07.2016, rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.
 • w kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Czy Program Rodzina 500+ ma wpływ na prawo do otrzymywania innych świadczeń?

 • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów czy dodatku do czynszu.

Wszelkie informacje

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, od poniedziałku do piątku, w godzinach poniedziałek 9.00–17.00, wtorek–piątek 7.30–15.30. oraz pod numerem 123881102 wew. 128, 121, 102.

 

 Zobacz też artykuł – kliknij.