A A A
Rodzina 500+ i Administracja Podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych z pomocy społecznej oraz świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów z urzędów skarbowych.

Minister Finansów we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej uruchomił elektroniczną usługę umożliwiającą miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej automatyczny i bezpośredni dostęp do informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia (w tym w ramach programu 500+).

Korzystając z usługi, ośrodki pomocy społecznej pobierają automatycznie dane o dochodach z systemu e-Podatki – bez angażowania podatników.