A A A
Ul. Świerczewskiego

Według zapisów przyjętej przez Sejm ustawy dekomunizacyjnej nazwa ulicy Karola Świerczewskiego w Słomnikach będzie musiała zostać zmieniona w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. Co ważne, mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów, a dokumenty ze starą nazwą będą obowiązywać  dopóki nie upłynie termin ich ważności.

 

Zgodnie z uchwaloną pod koniec kwietnia br. ustawą dekomunizacyjną, nazwy miejsc w przestrzeni publicznej nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. W ustawie określono, że „za propagujące komunizm uważa się nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989”.

Oznacza to, że według ustanowionego prawa ulica  nosząca imię Karola Świerczewskiego w Słomnikach będzie musiała zmienić swojego patrona. Gdy przepisy wejdą w życie, a stanie się to po podpisaniu przez prezydenta i trzy miesiące po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw,  samorządy będą miały rok na usunięcie nazw upamiętniających komunizm.

Jak podkreśla burmistrz Paweł Knafel, najważniejsze jest to, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nim, będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności.

– Satysfakcjonujące jest także, że mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów związanych z tymi zmianami – dodaje burmistrz Knafel.

Zdecydowano ponadto, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Koszty związane z postępowaniem administracyjnym w całości poniosą samorządy.

Według autorów projektu ustawy, w Polsce jest około 1200-1400 nazw miejsc, które upamiętniają system komunistyczny.