Drukuj
Policja

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że Komisariat Policji w Słomnikach  zgodnie z planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 tj. miasta Słomniki (ul. Rynek), oraz rejonu służbowego nr 3  tj. w miejscowości Kacice (rejon Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. będzie prowadził w tych miejscach wzmożone kontrole, celem zminimalizowania lub ograniczenia niepożądanych zachowań młodzieży takich jak. niszczenie mienia w godzinach wieczorno-nocnych, zaśmiecanie terenu, zakłócanie porządku publicznego.

Odsłony: 3444