Drukuj
Z lotu ptaka

Wciąż zbieramy Państwa opinie dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Zapraszamy do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej.

Ankieta ma 15 pytań; dotyczą one stref, które podlegać mają procesowi rewitalizacji, m.in.:

Ankieta jest w wygodnej formie elektronicznej  https://www.interankiety.pl/i/oGQzg9a5

Czekamy na Państwa opinie!

Gmina Słomniki przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju naszej gminy poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

Odsłony: 2926