A A A
Herb Gminy

Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym konsultacjom Planu Mobilności dla Gminy Słomniki, które odbędzie się 14 lutego, o godz. 16:00 w sali obrad na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Plan Mobilności jest dokumentem, który określa zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. Promuje transport zbiorowy, pieszy oraz rowerowy poprzez konkretne, pozytywne działania.

Realizacja założeń „Planu Mobilności Gminy Słomniki” pozwoli wskazać potencjalne inwestycje z zakresu ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność do transportu zbiorowego na terenie Gminy. Ma na celu zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku.

Spotkanie poświęcone zostanie prezentacji najważniejszych założeń Planu Mobilności ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji z mieszkańcami. Poprowadzi je przedstawiciel firmy Via Vistula Franek i Sapoń Sp.J. z Krakowa - Pan Konrad Chwastek.

Z dokumentem można się zapoznać tutaj

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.