A A A
Herb Gminy

Postanowienie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Gmina Słomniki” oraz zawiadomienie o prawie wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie_15032017.pdf)Zawiadomienie[ ]92 kB2017-03-15 15:10
Pobierz plik (postanowienie_15032017.pdf)Postanowienie[ ]151 kB2017-03-15 15:09